Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok określony w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. na dzień 31 maja 2018 r. Przekazanie raportu rocznego za 2017 rok...

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 18 stycznia 2018 r., kontynuowanym 2 lutego 2018 r. oraz 16 lutego 2018 r.

Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 18 stycznia 2018 r., kontynuowanym dnia 2 lutego 2018 r. oraz dnia 16 lutego 2018...

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”) podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: – Tadeusz...
123
Translate >>