Aktualności

Raport za 3Q 2019

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym dziś raportem za 3 kwartał 2019 roku. Raport 3Q 2019 Apollo...

czytaj dalej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8 lipca 2019 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Struktura kapitału zakładowego Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do...

czytaj dalej

Powstanie polski hub technologiczny w USA

Komunikat prasowy, Warszawa dnia 18 marca 2019r. Powstanie polski hub technologiczny w USA Notowana na rynku NewConnect, spółka Apollo Capital utworzy na terenie Stanów Zjednoczonych hub dla polskich przedsiębiorstw, w tym dla najlepszych startupów. Hub ma ułatwić...

czytaj dalej

Rejestracja przez KRS zmian Statutu

Informujemy o rejestracji przez KRS zmian Statutu. Zmiany miały na celu m.in. dostosowanie brzmienia Statutu do wymagań związanych z rejestracją Apollo Capital jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI). Tekst jednolity Statutu Apollo Capital...

czytaj dalej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: 1. raporty kwartalne: - raport okresowy...

czytaj dalej

Sprzedaż pakietu akcji przez Quark Ventures LLC

W dniu 6 czerwca br. otrzymaliśmy zawiadomienie od akcjonariusza większościowego, spółki Quark Ventures LLC o sprzedaży znacznego pakietu akcji. W zawiadomieniu Quark Ventures LLC oświadcza, że zamierza dokonać dalszego mniejszenia stanu posiadania w ciągu...

czytaj dalej

Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...

czytaj dalej

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

czytaj dalej

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok określony w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. na dzień 31 maja 2018 r. Przekazanie raportu rocznego za 2017 rok...

czytaj dalej

Uchwały podjęte na NWZ 16. lutego 2018 i zmiany w Spółce

W dniu 16. lutego roku zakończyło obrady NWZ zwołane na 18 stycznia, a kontunyowane po przerwie 2 lutego, oraz 16 lutego. Zgromadzenie podjęło istotne dla Spółki uchwały: dokonało zmiany nazwy Spółki na Apollo Capital S.A. dokonało zmiany pełnego skłądu Rady...

czytaj dalej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”) podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: - Tadeusz Gudaszewski,...

czytaj dalej