„Notowana na rynku NewConnect, spółka Apollo Capital utworzy na terenie Stanów Zjednoczonych hub dla polskich przedsiębiorstw, w tym dla najlepszych startupów. Hub ma ułatwić przedsiębiorstwom znad Wisły prowadzenie biznesu w USA, a Apollo Capital zamierza zbudować na jego bazie unikalny portfel inwestycyjny. Akcje spółki znalazły się w tym tygodniu na dwuletnich maksimach.”

Apollo Capital – spółka z NewConnect utworzy hub technologiczny w USA

 

Translate >>