Sprzedaż pakietu akcji przez Quark Ventures LLC

W dniu 6 czerwca br. otrzymaliśmy zawiadomienie od akcjonariusza większościowego, spółki Quark Ventures LLC o sprzedaży znacznego pakietu akcji. W zawiadomieniu Quark Ventures LLC oświadcza, że zamierza dokonać dalszego mniejszenia stanu posiadania w ciągu...
123
Translate >>