Sprzedaż pakietu akcji przez Quark Ventures LLC

W dniu 6 czerwca br. otrzymaliśmy zawiadomienie od akcjonariusza większościowego, spółki Quark Ventures LLC o sprzedaży znacznego pakietu akcji. W zawiadomieniu Quark Ventures LLC oświadcza, że zamierza dokonać dalszego mniejszenia stanu posiadania w ciągu...

Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...
123