Raport roczny za 2017 rok

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w...

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe...

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd spółki Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok określony w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. na dzień 31 maja 2018 r. Przekazanie raportu rocznego za 2017 rok...
Translate >>