Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 18 stycznia 2018 r., kontynuowanym 2 lutego 2018 r. oraz 16 lutego 2018 r.

Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 18 stycznia 2018 r., kontynuowanym dnia 2 lutego 2018 r. oraz dnia 16 lutego 2018...

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Quark Ventures S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”) podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: – Tadeusz...
123
Translate >>