Apollo Capital ASI S.A.

ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

biuro@apollocapital.pl

tel. (+48) 22 378 13 54

 

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami: Dominik Dymecki.
NIP: 8971759950, REGON: 021206219, KRS: 351150,
Kapitał zakładowy wysokości 3.927.002 zł opłacony w całości.