Apollo Capital S.A.

ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 378 13 54

 

 

Osoba odpowiedzialna za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami: Dominik Dymecki.

NIP: 8971759950, REGON: 021206219, KRS: 351150,

Kapitał zakładowy wysokości 5.000.000.zł opłacony w całości.

 

Translate >>