Relacje Inwestorskie

Akcje Apollo Capital S.A. są notowane w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Staramy się ciągle udoskonalać komunikację z rynkiem kapitałowym. Naszym celem jest przedstawianie jasnych i rzetelnych informacji oraz utrzymywanie przejrzystego kontaktu z akcjonariuszami i inwestorami. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat wyników oraz perspektyw spółki, prosimy o kontakt.

Translate >>