Zarząd

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu

Formularz osobowy z dn. 02.03.2017r.

Rada Nadzorcza

Paweł Jeleniewski

Formularz osobowy

Grzegorz Dymecki

Formularz osobowy

Bożena Zalewska – Dymecka

Formularz osobowy

Edyta Jeleniewska

Formularz osobowy

Małgorzata Dymecka

Formularz osobowy

Informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

  • Pani Edyta Jeleniewska jest małżonką Pana Pawła Jeleniewskiego (*)
  • Pani Małgorzata Dymecka jest małżonką Pana Dominika Dymeckiego (**)
  • Pani Bożena Zalewska-Dymecka jest macochą Pana Dominika Dymeckiego (**)
  • Pan Grzegorz Dymecki jest ojcem Pana Dominika Dymeckiego (**)

(*) Pan Paweł Jeleniewski jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

(**) Pan Dominik Dymecki jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%