Polecamy cykliczny raport Venture Pulse firmy KPMG, który co kwartał przedstawia aktualne dane dot. finansowania zarówno w USA, jak i w Europie i na Świecie. Najnowszy raport wskazuje m.in. wartość rund finansowania Seed, Rundy A, Rundy B, itd.

Źródło: https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2019/07/venture-pulse-q2.html

Wartość finansowania jakie otrzymują firmy w poszczególnych rundach jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce. Jest to jeden z powodów, dla którego polskie i europejskie firmy, które wyjdą z etapu seed i zaczynają osiągać przychody, szukają finansowania w USA. Apollo Capital wspiera firmy z Europy w wejściu na rynek amerykański, w tym również w procesie pozyskiwania finansowania na dalszy rozwój od amerykańskich funduszy venture capital i inwestorów indywidualnych (business angels).