Zniesienie wiz do USA

W związku z przewidywanym tzw. „zniesieniem wiz do USA” pojawia się wiele informacji, z których część może wprowadzać w błąd. Wyjaśniamy fakty i mity z tym związane:

Mit 1: Polacy będą podróżować do USA bez wizy

To twierdzenie nie jest do końca prawdziwe. Wejście do programu Wiza Waiver (potocznie zwanego programem ruchu bezwizowego) oznacza jedynie zniesienie promes wizowych wydawanych obecnie przez ambasadę lub konsulat USA w Polsce. Wizy nadal będą obowiązywać i nada będą przyznawane (lub nie) w punkcie wjazdu do USA, czyli na lotnisku, w porcie morskim, lub na przejściu granicznym. Przyznana wiza będzie nadal dokumentem potwierdzającym legalność pobytu w USA.

Mit 2: Polacy będą mogli pracować i osiedlać się w USA

To twierdzenie nie jest prawdą. Na lotnisku w USA Polacy uzyskają wizę turystyczną, która nie uprawnia do podejmowania jakiejkolwiek pracy. Otrzymana wiza turystyczna obowiązywać będzie zazwyczaj 90 dni i przed upłynięciem tego terminu należy bezwzględnie opuścić teren USA. Polacy w wyniku zakwalifikowania do programu Visa Waiver nie uzyskają więc prawa do pracy ani osiedlania się w USA. Nie ulegną też zmianie procedury związane z uzyskaniem wiz pracowniczych, pozwolenia na pracę, czy uzyskaniem prawa jazdy w USA.

Mit 3: Osoby mające problemy z wizą w przeszłości będą mogły podróżować do USA

To twierdzenie nie jest prawdą. Jak wskazano powyżej, wizy oraz kontrole przy wjeździe do USA będą obowiązywać nadal na podobnych zasadach jak dotychczas. Osoby, które w jakiegoś powodu nie uzyskały promesy wizowej w ambasadzie USA w Polsce, prawdopodobnie z tego samego powodu nie uzyskają wizy w punkcie wjazdu do USA. Urzędnicy imigracyjni na granicy mają dostęp do bazy danych, w tym bazy danych osób które pozbawiono prawa wjazdu do USA. Podróż za ocean może okazać się więc bardzo nieprzyjemna, gdyż odmowę wjazdu uzyskają dopiero na terenie USA, skąd zostaną odesłane do Polski. Pewną weryfikację przed wyjazdem stanowić będzie natomiast obowiązkowe zgłoszenie podróży w systemie elektronicznym. System odrzuci zgłoszenia części osób, które nie kwalifikują się do wjazdu na teren USA.

Mit 4: Polacy będą mogli podróżować do USA bez ograniczeń

To twierdzenie nie jest prawdą. Nadal istnieć będą dwa główne ograniczenia dot. czasu oraz celu pobytu w USA. Czas pobytu dla obywateli należących do programu Visa Waiver określony jest zazwyczaj na okres do 90 dni (obecnie Polacy mają prawo do pobytu na 180 dni). W tym czasie należy opuścić USA. Wyjazd za granicę na kilka dni i ponowny powrót nie gwarantuje uzyskania wizy na kolejne 90 dni. Celem pobytu powinna być bowiem turystyka. Jeśli obcokrajowiec opuści USA na kilka dni, po czym poprosi o kolejną wizę wjazdową, może spotkać się z negatywną decyzją urzędnika imigracyjnego. Urzędnik ten może mieć przypuszczenia, że obcokrajowiec podjął w USA pracę lub cel wizyty wykracza poza pobyt wakacyjny.

Mit 5: Polacy mieszkający w USA nielegalnie, uzyskają możliwość legalizacji pobytu

To twierdzenie nie jest prawdą. Polaków nadal będzie obowiązywać konieczność posiadania wizy w trakcie pobytu w USA. Wydana wiza jest dokumentem potwierdzającym prawo pobytu w USA, a brak posiadania ważnej wizy jest równoznaczny z pobytem nielegalnym. Polacy przebywający w USA nielegalnie, czyli zazwyczaj z nieważną już wizą wjazdową, nie zostaną więc zwolnieni z obowiązku posiadania ważnej wizy. Wyjazd na kilka dni z terenu USA również nie doprowadzi do zalegalizowania pobytu, gdyż osoby takie najprawdopodobniej nie zostaną wpuszczone ponownie do USA.

Fakt: Wyjazd do USA będzie tańszy i łatwiejszy

To prawda. Dzięki zniesieniu promes wizowych, Polacy nie będą zmuszeni do osobistego stawiennictwa w ambasadzie, oraz do ponoszenia opłaty za promesę wizową wysokości $160. Rejestracja w elektronicznym systemie podróży ESTA kosztować będzie jedynie $14. Zaoszczędzimy więc czas i pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, że promesa wizowa wydawana jest raz na 10 lat i w tym okresie można podróżować wielokrotnie, bez ponoszenia opłaty za rejestrację w systemie. Dla osoby która podróżuje często, opłaty w ciągu 10 lat mogą być więc wyższe niż obecne $160.

Podsumowując, dołączenie Polski do programu „ruchu bezwizowego” stanowić będzie uproszczenie formalne w podróżowaniu do USA, ale nie stanowi zniesienia wiz, nie otworzy Polakom amerykańskiego rynku pracy, ani nie pozwoli osiedlać się w USA.