Eksport bezpośredni do USA

Eksport bezpośredni do USA - wady i zalety

Eksport bezpośredni polega na samodzielnym, realizowanym z terenu Polski, poszukiwaniu nabywców na produkty na terenie Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj realizuje się poprzez nawiązanie kontaktów online lub poprzez udział w targach na terenie USA.

W odróżnieniu od eksportu pośredniego, eksport bezpośredni cechuje się pominięciem pośrednika i samodzielnym prowadzeniem działań eksportowych przez producenta. Wymaga więcej zaangażowania, gdyż pozyskiwaniem nabywców zajmują się dedykowani temu pracownicy, którzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zadaniem działu eksportu jest więc zarówno pozyskanie zagranicznych klientów, jak i organizacja wysyłki towarów, rozliczeń płatności, itd.

Do zalet eksportu bezpośredniego zaliczyć możemy możliwość prowadzenia sprzedaży z wyższą marżą, oraz możliwość podejmowania samodzielnych decyzji do do polityki sprzedaży i eksportu.

Prowadzenie eksportu z terenu Polski jest jednak dość trudne i wymaga wysokich kompetencji pracowników. Samodzielne zbudowanie sieci sprzedaży na innym kontynencie jest procesem mozolnym i długotrwałym. Sprzedaż w USA opiera się w wyjątkowo dużej mierze na zaufaniu, doświadczeniu we wzajemnych transakcjach i posiadanych relacjach biznesowych z kontrahentami. Relacje takie trudno zbudować bez fizycznej obecności w USA oraz bez znajomości amerykańskiej kultury biznesowej i obyczajów.

APOLLO CAPITAL, LLC

4378 Park Blvd N
Pinellas Park, FL 33781
USA

KONTAKT W POLSCE

Dominik Dymecki
+48 796 471 547

biuro@apollocapital.pl

Zapytaj o ofertę!

COPYRIGHT © 2022 APOLLO CAPITAL LLC