Pozyskanie agenta w USA

Pozyskanie agenta w USA

Polega na zawarciu umowy agencyjnej z firmą, która będzie zbierać zamówienia w USA w zamian za prowizję. Umowa agencyjna jest często praktykowana i nierzadko stanowi pierwszy etap ekspansji do USA.

Umowa agencyjna jest często wymieniana obok umowy dystrybucyjnej. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku umowy agencyjnej, agent nie nabywa na własność towaru, a jedynie pozyskuje w USA klientów, którzy kupują towar u producenta. Tym samym producent ma kontrolę nad tym kto i za ile kupuje jego produkty.

Do zalet umowy agencyjnej zaliczyć więc należy możliwość dotarcia (poprzez agenta) do dużych amerykańskich nabywców, oraz możliwość uzyskania znacznych wolumenów sprzedaży, przy jednoczesnym niewielkim zaangażowaniu własnego personelu. Wynagrodzenie agenta naliczane jest jako wynagrodzenie stałe (w tym koszty marketingowe), oraz prowizja od uzyskanych przychodów. Jest więc on zmotywowany do uzyskiwania jak największej sprzedaży. W przypadku zakończenia współpracy, agentowi nadal (zazwyczaj przez 2 lata) należy się wynagrodzenie od zamówień składanych przez pozyskanych przez niego klientów.

Zaznaczyć należy, że umowa agencyjna i dystrybucyjna są regulowane amerykańskim prawem i stanowią bardzo istotne części amerykańskiego systemu handlu.

APOLLO CAPITAL, LLC

4378 Park Blvd N
Pinellas Park, FL 33781
USA

KONTAKT W POLSCE

Dominik Dymecki
+48 796 471 547

biuro@apollocapital.pl

Zapytaj o ofertę!

COPYRIGHT © 2022 APOLLO CAPITAL LLC